Każda firma musi dbać o BHP i PPOŻ

Pracodawcy mają wobec swoich pracowników wiele obowiązków, które przychodzi im wypełniać. Niewątpliwie do jednych z nich należy przeprowadzanie szkoleń należące do szerokiego pojęcia usług BHP. Jednak nie chodzi tutaj o każde szkolenia. Są pewne obowiązkowe tematyki, z którymi musi się zapoznać każdy pracownik. I zagwarantowanie zdobycia wiedzy przez pracownikach w tych tematach należy właśnie do pracodawcy, a nikogo innego. Dlatego warto zapoznać się z tym, o jakich szkoleniach mowa, oraz w jaki sposób powinny być one przeprowadzane.

CHcesz dbać o bezpieczeństwo ppoż i bhp w Twojej firmie? Odwiedż Eltad usługi bhp warszawa, firma ta działa na terenie Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

W jakim zakresie?

Szkolenia obowiązkowe dla pracowników obejmują dwa zagadnienia. Pierwsze zagadnienie to BHP, a drugie, to sprawy związane z ppoż. I jedno i drugie szkolenie ma tak naprawdę wpływ na bezpieczeństwo wykonywania pracy, dlatego też, są bardzo ważne dla każdego pracownika. Ich zakres w pewnych momentach pokrywa się, stąd też często przeprowadza się je jednocześnie.

W jaki sposób?

Jednak szkolenia te musza być przeprowadzane przez odpowiednie, wykwalifikowane w tematyce osoby. Po za tym, każde szkolenie musi być udokumentowane. No i oczywiście, szkolenia musza być zakończone testem pisemnym, przeznaczonym dla słuchaczy, czyli pracowników. Dopiero zdanie takiego testu jest dowodem na zapoznanie się pracownika z daną tematyką. Rozwiązane testy są dołączane do kartoteki pracownika. To takie podstawowe sprawy związane z i ppoż. Sprawy, o których powinna tak naprawdę wiedzieć każda osoba, nie tylko pracodawca zatrudniający pracowników.

Jesli same szkolenia to za mało pracodawca może zdecydować się na inne usługi bhp jak np. doradztwo, przedstwawicielstwo czy pisanie instrukcji obsługi. Te usługi bhp nie mają na celu jedynie zwiększyc bezpieczeństwo w zakładzie, ale także ułatwić życie pracodawcy podczas kontroli z Państwowoej inspekcji pracy.